Eğitim Konsepti

Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim kademelerini kapsayan bir hizmet alanına sahip olan Avrupa Koleji Okulları, bu başarısını Avrupa Koleji İnovasyon Okulu ile güçlendirmektedir.

Avrupa Koleji İnovasyon Okulu beceri ve yaratıcı fikir üretme üzerine odaklanarak uygulamalaı bir model üzerine temellendirilmiştir. 21. Yy’ın yeni okul modellerinin araştırılarak Türkiye koşullarına uygun bir okul modeli geliştirme esas alınmıştır. İnovasyon okulu üç farklı boyut üzerine temellendirilmiştir. Bunlardan bir tanesi öğrenme ortamlarıdır. Öğrenme sürecinin sadece sınıf ortamında sınırlı kalmayacak, öğrenme süreçlerini kolaytıracak sosyolojik ve fizyolokij ihtiyaçlara uygun öğrenme ortamlarında gerçekleşecektir. Ikinci boyut ise öğrenme ve öğretme süreçlerinde geleneksel yaklaşımlardan öte öğrencilerin becerilerini geliştirebilecek inovatif yaklaşımlar benimsenecektir. Üçüncü boyut ise organizasyon yapısıdır. İnovasyon Okulu’nda organizasyon yapısı geleneksel kavramlar üzerine yapılandırılmamış, hiyerarşi ve statüler göz önünde bulunmaksızın öğrenme ve paydaşlığa dayandırılmıştır.