Eğitim Sistemi

Avrupa Koleji Okulları uzun yıllara dayanan okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar dayanan eğitimcilik alt yapısı ve birikimiyle kurulmuştur.

Avrupa Koleji İnovasyon Okulu’nda öğrenme modeli eğitim ve öğrenme alanlarında yapılan yeni çalışmalar ile öğrenmenin zihinsel süreç becerilerini (analiz, sentez, sonuç çıkarma, karşılaştırma, muhakeme yapma) üzerine öğrenme felsefesini ve tasarımını oluşturmuştur. Bu anlayışla öğrenciler dünyanın ihtiyaç duyduğu fen, sosyal ve beşeri bilimler alanlarıyla yetiştirilmektedir.

Yabancı dil bir ders değil, sosyal yaşam aracıdır.
Öğrenciler yabancı dili akademik bir ders olarak değil, sosyal yaşamları içerisinde yaşayan bir dil haline getirilerek öğrenmektedir. Yoğunlaştırılmış bir dil programı ile dil öğrenimi sağlanmaktadır.

YARATICI OKUL, DÜŞÜNEN SINIFLAR

Sınıflar, sadece içinde eğitim malzemeleri bulunan cansız varlıklar değildir. Her sınıf, öğrencinin yaratıcılığını desteklemekte, ıraksak düşünceyi hakim kılmaktadır. Bu düşünceyi baz alan “yaratıcı okul, düşünen sınıflar” projesi, Avrupa Koleji Okulları’nda hayat bulmaktadır.

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME

Sorgulama modelinin amacı, yeni fikir ve kavramların oluşturulması ve sınıfta yayılmasıdır. Sorgulama döngüsü, öğrencilerin topladıkları bilgiler üzerine soru sormalarını ve cevap vermelerini böylece yeni düşünce ve kavramları oluşturmalarını sağlayan bir süreçtir.

YAPILANDIRMACI SINIF ORTAMI ( Constructivist ) EĞİTİM

Öğrenme, öğrencinin kendi bilişsel gelişimine uygun olarak gerçekleşir. Öğrencilerin öğrenme ortamına getirdikleri bilgi, öğrenerek götürdükleri bilgi kadar önemlidir. Gerçek bir öğrenmenin sağlanabilmesi için derslerin içeriğinin ve öğrenme ortamının özellikle öğrencinin öğrenme biçimine uygun etkinlikler düzenlenerek yapılandırılması gerekir. Eğitim ve öğretim sarmal bir süreçtir. Öğrencinin her yıl öğrendiği bilgilere yenileri eklenerek tam öğrenmesi sağlanır. Dersler disiplinler arası geçişle öğretilir. Öğrenme en üst düzeyde desteklenir.

Casper Bilişim ve Teknoloji Sınıfları

Çağın teknolojinden yararlanmadan geleceğe hazırlanmanın mümkün olmadığı gerçekliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin bilişim ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesine uygun olarak sınıf ortamlarımız teknolojik alt yapılarla donatılmıştır.