Niçin İnovasyon Okulu

Eğitim, insanı doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren en önemli ve en yaygın sektörlerin başında gelmektedir. Geleceği yaratma sürecinde kesin olarak belirleyici ve bu alanda eşsiz fırsatlar barındırmaktadır. Bunun için 21.yy’ın ruhuna uygun yeni bir okul modeli geliştirmek gerekmektedir. Bu gereklilikler doğrultusunda inovatif çözümlerle ve yaklaşımlarla sadece fiziksel mekanlarla değil, aynı zamanda hızla gelişen online öğrenme ortamları ile inovasyon okulu yapılandırılmıştır.