Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuklarımızın kendi potansiyellerini kullanırken çevresiyle mutlu ve uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Öğrencinin okul yaşamına başladığı andan itibaren gelişimin destekleyici yönde çalışmalar gerçekleştirir. Psikolojik danışmanlarımız, problemlerin çözümüne yardımcı olurken öğretmen, öğrenci ve veli arasında tarafsız bir iletişim köprüsü görevini de üstlenirler.

Öğrencilerimizin; 
• Yaşadığı eğitim öğretim ortamına uyum sağlayabilmesine,
• Kendilerini tanıyabilmelerine,
• Yeteneklerini fark edebileceği ortamların oluşturulmasına,
• Sosyal ilişkilerinin geliştirilmesine,
• Duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizce sürdürülmektedir