Fen ve Teknoloji

Amacımız, Fen ve Teknoloji derslerini ezberden uzak, kavrayarak öğretirken, öğrencilerimizin, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, çevre ya da fen ile ilgili problemlere çözüm üretebilen, deney düzenleyebilen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen bireyler olmalarıdır. Programımızı hazırlarken ve etkinliklerimizi yaparken, öğrencilerimizin farklı şekilde öğrendikleri gerçeğinden yola çıkarak;

  • Ezberden çok kavrayarak öğrenmeyi, 
  • Bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek soru sormayı ve problemi belirlemeyi,
  • Gözlem yapmayı; 
  • Hipotez kurmayı; 
  • Veriler toplayıp analiz yapmayı; 
  • Sonuç elde edip genellemelere varmayı öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Temel kavram ve konular öğrencinin günlük yaşam deneyimlerinin içerisinde işlenmektedir. Derslerde Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersleri ile bağlantı kurulmaktadır ve teknoloji ve uygulamalara ağırlık verilmektedir.

Bu doğrultuda okulumuzda;  sınıflarımızda ise bilgisayar ve projeksiyon destekli,  tam donanımlı laboratuvarlarımızda deneylerle, somutlaştırılarak işlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin

öğrendiklerini günlük hayata aktarabilmeleri için, bilimsel geziler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize bilimsel düşünme becerisi kazandırmak için anaokulundan itibaren Fen Laborauvarı dersi Fen Bilgisi branş öğretmeni tarafından verilmektedir.

 


İlgili Resimler