Sosyal Bilimler

Amacımız, topluma yararlı, insancıl niteliklere sahip, sorumluluğunu bilen, ülkemizin tarihinden taşınan değerleri algılamış, gelecek için belirlenmiş kişisel ve toplumsal hedefleri gerçekleştirme bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Öğrencilerimizin ülkemizin coğrafyasını, yaşadığımız toprakların geçmişini algılatan tarihimizi, beraberce vatandaş olarak yaşamanın hak ve sorumluluklarını, adaletli bir toplumsal hayatın kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır. Derslerimizde öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, laik, demokratik, çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirmek için temel bilgileri veririz. Öğrendikleri milli mücadele ve yeniden devlet kurma sürecindeki zorlukların toplumumuzu ve kültürümüzü daha yüksek uygarlık düzeyine çıkarma idealini benimsemelerine bizleri daha da yaklaştırır. 

Derslerimize günlük yaşamın farklı parçalarını; iletişim kurdukları çevreyi ve dünyayı taşıdığımızdan, öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin deneyim gözlem ve görüşlerinden yararlanırız. Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini, geziler, seminerler, proje çalışmaları ve farklı görsel malzemeleri derslerimizde kullanarak zenginleştiririz. 

Bu süreçte Sosyal Bilgiler bölümü olarak; 

1.  Çağa ayak uydurabilen, 

2.   Evrensel düşünebilen, 

3.   Toplumsal değerleri kavramış, 

4.   Ait olup iletişim kurduğu tüm gruplarda hak ve sorumluluklarını bilen, 

5.   Saygılı olan, 

6.   Kişisel ve toplumsal hedeflerine ulaşmada en iyiyi arayan, 

7.   Sorgulayan, 

8.   Yeni birikimler yaratabilen, 

9.   Ülkesinin geleneklerine, örf ve adetlerine, sanat ve kültür değerlerine sahip olan, 

10. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya hevesli, 

11. Donanımlı, bilgili, kendini ifade edebilen, 

12. Öğrencilik dışındaki yaşama da hazır, bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz.

 


İlgili Resimler